Điều khoản giao dịch

Điều khoản giao dịch

Khách hàng khi mua sắm tại Vinaplus.com.vn phải thực hiện các thao tác đặt hàng và nhận hàng theo trình tự sau:

Bước 1: Khách hàng đặt hàng; cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực

Bước 2: Vinaplus.com.vn xác thực đơn hàng;

Bước 3: Vinaplus.com.vn xác nhận thông tin khách hàng (điện thoại, tin nhắn, email);

Bước 4: Vinaplus.com.vn chuyển hàng;

Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán;

Ngoài ra, Khách hàng có thể thanh toán qua thẻ ngân hàng.

Trường hợp khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin, khách hàng thông báo cho Vinaplus.com.vn qua đường dây nóng 0926.03.04.05 / 0926.13.14.15 hoặc ghi lời nhắn tại http://vinaplus.com.vn/lien-he/

Chúng tôi chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử Vinaplus.com.vn, thực hiện quy định của Pháp Luật về giao kết hợp đồng, đặt hàng, thanh toán.

Trong mọi trường hợp, khách hàng đều có quyền chấm dứt giao dịch nếu đã thực hiện các biện pháp sau đây:

a/ Thông báo cho Vinaplus.com.vn về việc hủy giao dịch qua đường dây nóng 0926.03.04.05 / 0926.13.14.15

b/ Trả lại hàng hoá đã nhận nhưng chưa sử dụng hoặc hưởng bất kỳ lợi ích nào từ hàng hóa đó (theo quy định của chính sách đổi trả hàng tại http://vinaplus.com.vn/chinh-sach-doi-tra/)